Verplichting om een elektronisch betaalmiddel aan te bieden

Wat houdt die verplichting in?

Vanaf 1 juli 2022 moeten volgens de Belgische wetgeving alle ondernemingen die met consumenten te maken hebben, van de kleinste tot de grootste, hun klanten ten minste één oplossing aanbieden waarmee zij hun aankopen elektronisch kunnen betalen. Die oplossing mag niet in de plaats komen van cashbetalingen, die nog steeds moeten worden aanvaard: elektronisch betalen is daar een aanvulling op. Daartoe zijn alle technische oplossingen mogelijk die momenteel op de markt beschikbaar zijn: vaste of draagbare betaalterminals, contactloze betalingen via smartphone of smartwatch, enz.

Ondernemingen zijn vrij om de technologie te kiezen die hen het meest geschikt lijkt, afhankelijk van hun economische realiteit en de specifieke kenmerken van hun cliënteel. Meer informatie vindt u op de website van Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector.

Het is niet toegestaan om bijkomende kosten te factureren aan klanten die elektronisch betalen.

Opgelet: betalingen met maaltijdcheques, ecocheques of consumentencheques worden niet als elektronische betaalmiddelen beschouwd, zelfs niet wanneer ze met een kaart worden verricht. Hetzelfde geldt voor betalingen in cryptomunten en andere virtuele munteenheden.

Voor welke ondernemingen geldt de verplichting?

Alle ondernemingen (in de zin van boek VI van het Wetboek van economisch recht) zijn verplicht hun klanten een elektronisch betaalmiddel aan te bieden. Onder “onderneming” wordt verstaan: alle natuurlijke personen of rechtspersonen die duurzaam een economisch doel nastreven, met inbegrip van hun verenigingen (art. 1.8, 39° van het Wetboek van economisch recht).

Dat betekent dat het niet alleen gaat om ondernemingen in de gebruikelijke zin van het woord, ongeacht hun grootte, maar ook om vrije beroepen en alle personen, overheden, verenigingen … die op permanente basis economische activiteiten uitvoeren gericht op consumenten, zoals het beheer van een zwembad, een bibliotheek of een cultureel centrum.

Cashbetalingen mogen in geen geval worden geweigerd. Ze blijven geldig.

Meer informatie over de definitie van een onderneming in boek VI van het Wetboek van economisch recht. Bijkomende informatie vindt u op de website van de FOD Economie