Toegelaten afwijkingen van de wekelijkse rustdag

Het lokaal bestuur Laarne blijft onze lokale handelaars ondersteunen waar het kan. Daarom werd op vraag van de handelaars een uitzondering toegestaan op de wekelijkse rustdag tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode.

De gemeente kan jaarlijks maximaal 15 afwijkingen toestaan. En dit enkel naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten. De afwijking op de wekelijkse rustdag is van toepassing op elke handelaar in Laarne en wordt steeds gegeven voor een volledige week.

De nu toegestane uitzondering geldt voor de weken:

  • zondag 20 tot en met zaterdag 26 december 2020
  • zondag 27 december 2020 tot en met zaterdag 2 januari 2021