Handelaar in Laarne? Klik hier om jouw zaak toe te voegen aan Made in Laarne.
Made in Laarne Een overzicht van de handelaars in Laarne

Coronasubsidie

In de vorm van Laarnse Hart-Onder-De-Riem-bonnen

Subsidie naar aanleiding van de coronapandemie

Lokale ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis, werknemers die tijdelijk werkloos zijn geworden ingevolge de coronacrisis en verplegend/verzorgend personeel kunnen hier een subsidie aanvragen in de vorm  van een Laarnse Hart-Onder-De-Riem-bon (HODR-bon)

Voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie

De gemeente Laarne verleent een subsidie van:

  • 750 euro aan iedere lokale ondernemer die een Corona hinderpremie van 4.000 euro van de Vlaamse overheid heeft ontvangen
  • 250 euro aan iedere lokale ondernemer die een Corona compensatiepremie van 3.000 euro van de Vlaamse overheid heeft ontvangen.
  • 250 euro aan iedere lokale ondernemer die een Corona compensatiepremie van 1.500 euro van de Vlaamse overheid heeft ontvangen
  • 250 euro voor iedere lokale burger die ingevolge de Corona-crisis tijdelijk werkloos is geworden voor minstens 50% en voor minimaal twee opeenvolgende weken
  • 250 euro voor iedere lokale burger die leefloongerechtigd is ( dit moet niet aangevraagd worden, maar gebeurt automatisch vanuit het Lokaal Bestuur)
  • 50 euro voor het verzorgend en verplegend personeel zoals gedefinieerd in artikel 2 van het reglement

Een lokale ondernemer kan per ondernemingsnummer slechts 1 van de vermelde premies aanvragen.

Voor alle rechthebbenden geldt dat zij slechts éénmaal een subsidie zover als vermeld kunnen aanvragen of toegekend krijgen.

Lees hier het Coronasubsidiereglement

Oprichting Coronanoodfonds

HODR-bonnen of gelden die niet opgevraagd worden, komt terecht in dit noodfonds. De beschikbare middelen in het coronafonds zullen worden ingezet in het nazorgtraject om aan onverwachte noden en/of mensen in nood hulp te bieden.

Coronasubsidie aanvragen